Ambassade van België in Jamaica
Home Verzending en afhaling van documenten

Verzending en afhaling van documenten

Documenten dienen te worden opgestuurd en afgehaald op volgend adres:

Ambassade van België 
Courtleigh Corporate Center – 8th floor 
St Lucia avenue 6 
Kingston 5 
Jamaica, W.I.

 
DOCUMENTEN OPSTUREN

 • Gelieve altijd een begeleidende brief te voorzien waarin u uw naam en contactgegevens vermeld (vergeet uw e-mailadres niet!), evenals de bedoeling van het document (visum, legalisatie, nationaliteit…). Indien u een betaling heeft uitgevoerd, stuur dan het bewijs van betaling mee met uw documenten.
 • Wij raden u aan om vanuit het buitenland enkel documenten te sturen met een erkende koerierdienst (DHL, Fedex…). Dit omdat de lokale post slecht functioneert. Documenten die per aangetekende zending verstuurd worden kunnen tot 8 weken onderweg zijn.
 • Indien u ons een visumaanvraag voor een visum D toestuurt dient u erover te waken dat u 1 volledig pakket aan ons stuurt met alle nodige documenten. Indien verschillende personen uit verschillende landen verschillende documenten opsturen voor één en dezelfde aanvraag dan zorgt dit enkel maar voor verwarring en voor vertraging bij de behandeling van uw aanvraag.
 • Personen die een visum C wensen aan te vragen dienen zich persoonlijk aan te melden met hun documenten. We aanvaarden niet dat documenten rechtsreeks aan onze diensten verstuurd worden. Enkel bijkomende documenten die worden opgevraagd in het kader van een bestaande visumaanvraag kunnen rechtstreeks aan ons bezorgd worden. We aanvaarden geen documenten per e-mail – ook niet als deze documenten worden opgevraagd voor een bestaande visumaanvraag.
 • Gelieve ons niet te contacteren om bevestiging te vragen van ontvangst van documenten. U zal worden gecontacteerd zodra de behandeling van uw documenten gestart of afgerond is. Deel ons daarom een betrouwbaar e-mailadres mee dat u regelmatig consulteert. Levering van documenten kan u bevestigd worden door de koerierdienst (via hun website).

 
DOCUMENTEN AFHALEN

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het organiseren van de verzending van documenten.Ofwel stuurt u ons samen met uw documenten een vooraf betaalde retourenveloppe van een koerierdienst, ofwel organiseert u zelf de afhaling van uw documenten met een koerierdienst, op het moment dat wij u informeren dat uw documenten klaar zijn voor afhaling.
 • Indien u ons een vooraf betaalde retourenveloppe stuurt dient deze volledig en leesbaar ingevuld te zijn (inclusief ons adres en uw rekeningnummer bij de koerierdienst).
 • Indien u uw documenten laat afhalen via een koerierdienst dan dient u er voor te zorgen dat de koerier in het bezit is van een airwaybill (vrachtbrief) met vermelding van de naam van de betreffende persoon (de visumaanvrager, de persoon die vermeldt wordt op de documenten die wij gelegaliseerd hebben, de paspoortaanvrager etc). Het is niet onze verantwoordelijkheid om airwaybill in te vullen of te printen of contact te nemen met koerierdiensten.
 • Ervaring leert dat u het beste kan werken met DHL of Fedex. 
  Lokale contactgegevens: www.dhl.com, tel +1876 920 0025; www.fedex.com, tel +1876 920 8473
 • Lokale mensen worden verondersteld hun documenten zelf af te halen op de ambassade. Zij mogen iemand anders of een koerierdienst sturen om hun documenten af te halen op voorwaarde dat de ambassade hierover geïnformeerd wordt per e-mail en dat de persoon beschikt over een toelatingsbrief en een geldig identiteitsbewijs.