Visum

Alle informatie over het aanvragen van een visum.

 1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


Coronavirus

Voor de laatste informatie over reizen naar België, klik hier. Deze regels worden ook toegepast voor reizen naar Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden


Informatie over General Data Protection Regulation

 

 1. Visum kort verblijf (visum C)
 2. Visum lang verblijf (visum D)
 3. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 4. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 5. Medisch attest - Erkende artsen
 6. Contact

 

1. Visum kort verblijf (visum C)

 • De onderdanen van Jamaica zijn visumplichtig en moeten persoonlijk een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen) aanvragen bij onze ambassade indien ze in Jamaica resideren en hun hoofdbestemming België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen of Zweden is. Opgelet: we zijn niet veranwoordelijk voor de Nederlandse Antillen.

  Klik HIER voor meer informatie en om een visum aan te vragen.

  Opmerking: Onderdanen van Jamaica die reizen met een diplomatiek of officieel paspoort hebben geen visum nodig voor de Benelux (België, Nederland, Luxemburg) voor een kort verblijf.

  Verblijft u legaal in Jamaica maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent (kingston@diplobel.fed.be).

  Bent u Jamaicaan maar woont u niet in Jamaica dan moet u verifieren welke ambassade van het land van uw bestemming verantwoordelijk is voor uw land van residentie. 
   
 • De onderdanen van Guyana en Suriname zijn visumplichtig en moeten persoonlijk een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen) aanvragen bij de Nederlandse Ambassade te Paramaribo (Suriname) indien ze in Guyana of Suriname resideren en hun hoofdbestemming België of Luxemburg is. Een aanvraag indienen bij onze Ambassade kan; volg hiervoor de instructies voor Jamaica.

  Verblijft u legaal in Guyana of Suriname maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent (kingston@diplobel.fed.be).

  Opgelet: voor een terugkeervisum (bij verlies identiteitskaart/verblijfstitel) contacteert u zo snel mogelijk onze ambassade per e-mail!
   
 • De onderdanen van Anguilla (VK), Antigua & Barbuda, BarbadosKaaiman (VK), DominicaGrenada, Britse Maagdeneilanden (VK), Montserrat (VK), St Kitts & Nevis, St Vincent & the Grenadines, St. Lucia, Trinidad & Tobago zijn niet onderhevig aan de visumplicht voor een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen).

  Verblijft u legaal in een van deze landen maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent (kingston@diplobel.fed.be).
   

2. Visum lang verblijf (visum D)


2.1 Algemene informatie


Een visum lang verblijf (visum D) beoogt vestiging in België of Luxemburg voor langere tijd (gezinshereniging, studeren, werken... ).

Wij kunnen enkel aanvragen visum D behandelen indien vestiging in België of Luxemburg beoogd wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere landen in deze zin.

Voor alle informatie over visa lange duur voor Luxemburg kan u volgende website consulteren: guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration.html

Alle informatie betreffende visa lange duur voor België kan worden gevonden via de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Aanvragers die niet visumplichtig zijn voor een visum kort verblijf (visum C) kunnen in bepaalde gevallen afreizen naar België en daar hun vestiging aanvragen. Het is echter aan te raden om toch het visum D aan te vragen via onze ambassade vooraleer af te reizen naar België, om alle mogelijke problemen te voorkomen. Indien u niet visumplichtig bent voor een visum C en u wenst zich in België te vestigen, dan kan u ons een gedetailleerde e-mail sturen zodat wij u correct kunnen informeren over uw opties (kingston@diplobel.fed.be).


2.2 Te volgen procedure


Visum D voor Luxemburg


Consulteer guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration.html. Stuur ons een e-mail indien u verdere vragen hebt (kingston@diplobel.fed.be).


Visum D voor België
 • Ik ben een onderdaan en inwoner van Jamaica

  U bent visumplichtig en moet verplicht uw visum D aanvragen via onze ambassade. U moet het aanvraagformulier online invullen en een afspraak vastleggen om de aanvraag persoonlijk te komen indienen. Klik HIER voor meer informatie en om een visum D aan te vragen.
   
 • Ik ben een onderdaan en inwoner van Suriname of Guyana

  U bent visumplichtig en moet verplicht uw visum D aanvragen via onze ambassade. U moet het aanvraagformulier online invullen en uw visumaanvraag opsturen via een private koerierdienst (zie Verzending/Afhaling van documenten). Persoonlijke verschijning op de ambassade is niet nodig. Klik HIER voor meer informatie en om een visum D aan te vragen.
   
 • Ik ben een onderdaan en inwoner van Anguilla (VK), Antigua & Barbuda, Barbados, Kaaiman (VK), Dominica, Grenada, Britse Maagdeneilanden (VK), Montserrat (VK), St Kitts & Nevis, St Vincent & the Grenadines, St. Lucia of Trinidad & Tobago

  U bent niet visumplichtig (visum C) en kan in bepaalde gevallen afreizen naar België en daar uw vestiging aanvragen. Het is echter aan te raden om toch het visum D aan te vragen via onze ambassade vooraleer af te reizen naar België, om alle mogelijke problemen te voorkomen. U kan ons een gedetailleerde email sturen zodat wij u correct kunnen informeren over uw opties (kingston@diplobel.fed.be).
   
 • Ik woon in een van bovenstaande landen maar ben geen onderdaan

  Stuur ons een gedetailleerde email zodat wij u correct kunnen informeren over de te volgen procedure (kingston@diplobel.fed.be).

 
3. Hoe uw dossier opvolgen?


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

   
4. Schengenvertegenwoordiging


In Kingston (Jamaica) vertegenwoordigt België ook Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (<= 90 dagen) en lange duur (meer dan 90 dagen) en Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden enkel voor visumaanvragen korte duur (<= 90 dagen).

In Castries (Saint Lucia) wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (90 dagen maximum).

Ambassade de France 
Nelson Mandela Drive 
Castries  
Tel: + 1 758 455 6060 
Mail: visas.frenchembslu@gmail.com

In Paramaribo (Suriname) wordt België vertegenwoordigd door Nederland voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (90 dagen maximum).

Ambassade van Nederland 
Van Roseveltkade 5 
Paramaribo 
Tel: + 1 597 477 211 
Mail: prm-vs@minbuza.nl

De ambassade die een andere Schengenpartner vertegenwoordigt past zijn eigen regels toe betreffende de aflevering van visa korte duur.

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in vertegenwoordiging behandeld worden. Dit is afhankelijk van het vertegenwoordigingsakkoord dat afgesloten werd tussen België en de andere Schengenlidstaat in kwestie. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot onze vertegenwoordigingspartner of de Belgische Ambassade.

 
5. Medisch attest - Erkende artsen


U kunt uw medische attesten bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Een medisch attest is enkel nodig voor aanvragen visum D.

Jamaica 

Dr. Richard Gomes
Devon House East, Unit 28
28 Hope Road (ingang op Kingsway)
Kingston 10
Tel.: +1876 926 7161
Tel./Fax: +1876 968 0682

Suriname
Dr. Jasin Harold Mohammed Ashim 
Ashim Medisch Centrum 
Tel: +1 597 48 61 40 
Tel: +1 597 48 61 50 
Tel: +1 597 48 61 70 
Tel: +1 597 48 61 92 
Fax: 486192 
Mail: info@amcsur.com

 
6. Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail: kingston@diplobel.fed.be