Visum

Alle informatie over het aanvragen van een visum.

Een visum kort verblijf aanvragen

Informatie over het aanvragen van een visum kort verblijf.
  1. Laatst bijgewerkt op

Algemene informatie


U moet uw aanvraag maximaal 180 dagen en minimaal 15 dagen voor uw geplande reisdatum indienen. Begin het aanvraagproces liefst zo vroeg mogelijk. De behandelingstermijn hangt af van uw aanvraag en onze werklast. Er is geen vaste termijn, en geen minimum of maximum termjn.

Tijdens het hoogseizoen (april tot augustus) zijn afspraken niet altijd onmiddellijk beschikbaar, vaak zijn we tot drie weken (en meer) op voorhand volgeboekt. Boek uw afspraak dus tijdig!

Visumkost en betaling: zie Tarief en Betaling. U moet betalen vooraleer u uw aanvraag indient en het bewijs van betaling voorleggen samen met uw aanvraag.

Alle Schengenvisumaanvragers moeten zich persoonlijk aanbieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 59 maanden bijgehouden in het VIS. De aanvrager is niet verplicht zich opnieuw persoonlijk aan te bieden om zijn vingerafdrukken te geven indien hij in de loop van deze 59 maanden een nieuw visum aanvraagt. In dit geval kan en mag de aanvraag worden opgestuurd per koerierdienst (voorzie een vooraf betaalde retour!). De foto wordt daarentegen bij elke nieuwe visumaanvraag genomen of gescand en in het VIS geïntegreerd. Let wel: indien de ambassade twijfel koestert in verband met de identiteit (voorbeeld: de kwaliteit van de vingerafdrukken die bij de eerste aanvraag genomen werden is slecht), of indien de vreemdeling niet meer vrijgesteld is van de verplichting om zijn vingerafdrukken te geven wanneer hij deze nieuwe aanvraag indient (voorbeeld: toen de eerste aanvraag werd ingediend kon hij zijn vingerafdrukken tijdelijk niet geven) kan de Ambassade eisen dat de aanvrager zich toch nog persoonlijk aanbiedt. 

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Hoewel bij kinderen jonger dan 12 jaar de biometrie niet wordt afgenomen dienen zij toch in persoon te verschijnen, ongeacht hun leeftijd.

Indien u tijdens uw verblijf in de Schengenzone naar verschillende landen reist moet bepaald worden wat uw hoofdbestemming is om te bepalen bij welke ambassade u uw visum dient aan te vragen. In principe is dit het land waar u het langst verblijft of dat het hoofddoel van uw reis is. Wij raden u aan om uw volledig reisplan per email aan ons te bezorgen (kingston@diplobel.fed.be) zodat we u kunnen adviseren. 

Indien u via de Schengenzone doorreist naar een andere bestemming (transit) is het mogelijk dat u een visum nodig heeft. Verifieer altijd met uw luchtvaartmaatschappij of u de transitzone op de luchthaven zal moeten verlaten om in te checken voor uw connecterende vlucht. Indien dit het geval is, komt u de Schengenzone binnen en hebt u een visum nodig (visum C). Indien u in de transitzone blijft dan heeft u als Jamaicaanse burger geen visum nodig. Klik hier (PDF, 42.86 KB)voor details.


Welke documenten moet u voorleggen?


Alle gevraagde documenten moeten voorgelegd worden op de Ambassade op het moment van uw afspraak. 

!! Indiening van een onvolledige aanvraag zal leiden tot een weigering !!

U moet uw originele paspoort indienen, en dit wordt op de ambassade bewaard tot er een beslissing wordt genomen in uw dossier. Indien u toch uw paspoort nodig heeft terwijl wij uw aanvraag behandelen, dan stuurt u ons een duidelijke e-mail. U kan uw paspoort dan afhalen zodra wij dit aan u bevestigen.


Een visum kort verblijf aanvragen


U kan het aanvraagproces voor uw visum starten via visaonweb.diplomatie.be. Via deze link zal u zich registreren als nieuwe gebruiker, en daarna het aanvraagformulier online invullen, dit elektronisch indienen en ten slotte online uw afspraak vastleggen.

Opmerking:

Bij uw registratie als nieuwe gebruiker zal u een paswoord creëren. Uw paswoord moet een combinatie zijn van letters en cijfers met ten minste één hoofdletter en ten minste één symbool (#, @, $, *, %, etc.).


VOORBEREIDING VOOR UW AFSPRAAK


Gelieve volgende instructies in acht te nemen:

  • Alle aanvragers moeten tijdig in de wachtzaal van de ambassade aanwezig zijn, maximaal 10 minuten voor hun afspraak. Hou er rekening mee dat u moet intekenen bij de bewaking vooraleer u binnen kan komen. Indien u te laat bent voor uw afspraak loopt u de kans dat u uw aanvraag niet zal kunnen indienen.
  • Er is een tijdslot toegekend voor elke aanvraag. U dient er daarom voor te zorgen dat uw documenten georganiseerd zijn en klaar zijn om te worden ingediend (zie Welke documenten moet u voorleggen?). Wij kunnen u geen extra tijd geven. Aanvragers kunnen hun documenten niet nog snel op orde steken op het moment van hun afspraak. Indien u niet klaar bent om uw documenten in te dienen op het moment dat u naar het loket geroepen wordt, dan kan u uw afspraak verliezen.
  • Aanvragers moeten hun eigen balpen meebrengen.
  • Aanvragers moeten hun telefoon volledig UIT zetten in de wachtzaal van de ambassade. Indien deze instructie niet gevolgd wordt zal u gevraagd worden de ambassade te verlaten.