Ambassade van België in Jamaica
Home Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen. 

 

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 6. Medisch attest - Erkende artsen
 7. Contact

 

CORONAVIRUS

Voor de inwoners van onze jurisdictie gelden nog altijd reisrestricties voor de landen waarvoor wij visa korte duur (visa C) afgeven (België, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken), behalve voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn door een erkend vaccin.

Voor de laatste informatie betreffende reizen naar België, klik hier. Deze regels worden ook toegepast voor reizen naar Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Informatie over General Data Protection Regulation

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag: klik hier

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het VIS: klik hier

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

A. Bent u visumplichtig?

 • ANGUILLA (UK)
 • ANTIGUA & BARBUDA
 • BARBADOS
 • CAYMAN (UK)
 • DOMINICA
 • GRENADA 
 • MAAGDENEILANDEN (UK) 
 • MONTSERRAT (UK) 
 • ST KITTS & NEVIS
 • ST VINCENT & GRENADINES
 • ST LUCIA
 • TRINIDAD & TOBAGO

De onderdanen van bovenstaande landen zijn niet onderhevig aan de visumplicht voor een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen).

Verblijft u legaal in één van deze landen maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent.

Wat betreft visum D (lang verblijf): zie punt 3 voor meer informatie.

 • GUYANA

De onderdanen van Guyana zijn visumplichtig en kunnen persoonlijk een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen) aanvragen bij de Nederlandse Ambassade te Paramaribo (Suriname) indien hun hoofdbestemming België of Luxemburg is. Zie ook punt 5.

Verblijft u legaal in Guyana maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent.

Wat betreft visum D (lang verblijf): zie punt 3 voor meer informatie.

 • JAMAICA

De onderdanen van Jamaica zijn visumplichtig en kunnen persoonlijk een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen) aanvragen bij onze ambassade indien hun hoofdbestemming België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen of Zweden is.

Verblijft u legaal in Jamaica maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent.

Wat betreft visum D (lang verblijf): zie punt 3 voor meer informatie.

Opmerking:  Onderdanen van Jamaica die reizen met een diplomatiek of officieel paspoort hebben geen visum nodig voor de Benelux (België, Nederland, Luxemburg) voor een kort verblijf.

 • SURINAME

De onderdanen van Suriname zijn visumplichtig en kunnen persoonlijk een visum C (kort verblijf, max. 90 dagen) aanvragen bij de Nederlandse Ambassade te Paramaribo (Suriname) indien hun hoofdbestemming België of Luxemburg is. Zie punt 5.

Verblijft u legaal in Suriname maar hebt u een andere nationaliteit, contacteer ons dan om na te gaan of u visumplichtig bent.

Wat betreft visum D (lang verblijf): zie punt 3 voor meer informatie.

Opgelet: voor een terugkeervisum (bij verlies identiteitskaart/verblijfstitel) contacteert u zo snel mogelijk onze ambassade per email!

B. Uw hoofdbestemming

Indien u tijdens uw verblijf in de Schengenzone naar verschillende landen reist moet bepaald worden wat uw hoofdbestemming is om te bepalen bij welke ambassade u uw visum dient aan te vragen. In dergelijk geval raden wij u aan om uw volledig reisplan per email aan ons te bezorgen.

C. Via de Schengenzone doorreizen

Indien u via de Schengenzone doorreist naar een andere bestemming is het toch mogelijk dat u een visum nodig heeft. Wij raden u aan ons per email uw gedetailleerde vluchtinformatie door te sturen om te bepalen of u een visum dient aan te vragen.

D. Een visum aanvragen bij onze ambassade

Het visumloket is open van maandag tot donderdag van 9u30 tot 11u30.

Indiening van een aanvraag kan enkel na afspraak, te maken via telefoon of e-mail (kingston@diplobel.fed.be). Bij het maken van de afspraak geeft u uw volledige naam en telefoonnummer op, evenals uw bestemming. Mensen die samen reizen moeten een groepsafspraak maken en sturen ons het aantal personen, alle namen en hun bestemming.

U moet uw aanvraag maximaal 180 dagen en minimaal 15 dagen voor uw geplande reisdatum indienen. Vraag dus zo vroeg mogelijk uw afspraak aan.

Opgelet: Tijdens het hoogseizoen (april tot augustus) zijn afspraken niet altijd onmiddellijk beschikbaar, vaak zijn we tot drie weken op voorhand volgeboekt. Het is dan ook aan te raden ons minstens 4 tot 6 weken VOOR uw geplande reisdatum te contacteren zodat tijdig een afspraak kan worden vastgelegd.

2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

Voor een visum korte duur (C) bedraagt de handling fee vanaf 01-02-2020 80 euro. De tegenwaarde in Jamaicaanse dollar (zie Tarief) moet betaald worden via Western Union of Bill Express zoals aangegeven onder Betaling.

Voor een visum lange duur (D) bedraagt de handling fee 180 euro. De tegenwaarde in Jamaicaanse dollar (zie Tarief) moet betaald worden via Western Union of Bill Express zoals aangegeven onder BetalingEen bijkomende bijdrage moet betaald worden voor bepaalde aanvragen visum D. In dat geval zal u gevraagd worden bewijs van betaling van deze bijdrage voor te leggen samen met de andere stukken voor uw visumaanvraag. Indien u geen bewijs voorlegt van de betaling van deze bijdrage zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd. 

Hou er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

 • Visumaanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend
 • Paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is op de voorziene datum van vertrek uit de Schengenzone. In geval van meerdere reizen, op de voorziene datum van het laatste vertrek. Dit document dient te beschikken over minstens twee blanco pagina’s en moet afgeleverd zijn binnen de laatste tien jaar. Indien het paspoort werd afgegeven in het laatste jaar en/of er bevinden zich nog geldige visa en Schengenvisa in het vorige paspoort dan dient ook dit vorige paspoort te worden voorgelegd.
 • 1 recente pasfoto
 • Bewijs van betaling van de visumleges (zie punt 2)
 • Reisplan: print van de vluchten die u van plan bent te nemen. Wij vragen u dus niet om al een vlucht te boeken. Een boeking zal pas worden gevraagd in geval het visum wordt goedgekeurd.
 • Document dat het doel van de reis aangeeft: uitnodigingsbrief van een privépersoon, een bedrijf, een organisatie enz. die duidelijk vermeldt wie wordt uitgenodigd, voor welke periode, waar hij/zij zal verblijven, wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten. Een uitnodigingsbrief van een privépersoon dient vergezeld te zijn van een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de uitnodiger. Indien u niet uitgenodigd bent maar reist als toerist toont u bewijs hiervan (hotelreservatie, planning van uw bezoek…).
 • Indien de aanvrager een garant heeft in België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen of Zweden moet hij/zij een tenlasteneming voorleggen samen met de drie laatste loonfiches van de garant. Indien de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar verblijfskosten dient hij/zij loonfiches voor te leggen voor de laatste drie maanden. Zelfstandigen leggen de laatste belastingaangifte en rekeninguittreksels voor. Ook indien u een garant heeft is het aan te raden bewijs van uw persoonlijke middelen voor te leggen.
 • Brief van uw werkgever (indien van toepassing) met toelating voor uw verlof of vermelding dat u om beroepsredenen dient te reizen.
 • (bij goedkeuring visum) Schengen medische reisverzekering. Het bewijs van verzekering dient te worden voorgelegd aan de hand van een document van 1 pagina dat duidelijk de naam van de verzekerde en de geldigheidsperiode vermeldt, en dat bevestigt dat de verzekering beantwoordt aan verordening (EC) n° 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009. Houders van een diplomatiek paspoort worden vrijgesteld van deze verplichting. De contracten van de grootste verzekeringsmaatschappijen worden aanvaardt, zijnde bv. Allianz, AXA, Europ Assistance. U kan de verzekering online afsluiten of via een reisagent of verzekeringskantoor.

    U legt een kopie voor van al uw documenten, inclusief een kopie van alle pagina’s van uw paspoort.

    De Ambassade behoudt het recht om andere documenten op te vragen indien zij dit nodig acht.

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Hoewel bij kinderen de biometrie niet wordt afgenomen dienen zij toch in persoon te verschijnen
 

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

Aanvragers die niet in Jamaica wonen kunnen hun visumaanvraag opsturen via een private koerierdienst (zie Verzending/Afhaling van documenten).

Meer informatie betreffende het bewijs goed gedrag en zeden en legalisatie van documenten  vindt u onder Legalisaties.

4. Hoe uw dossier opvolgen?

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken , deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

   
5. Schengenvertegenwoordiging

In Kingston (Jamaica) vertegenwoordigt België ook Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (<= 90 dagen) en lange duur (meer dan 90 dagen) en Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden enkel voor visumaanvragen korte duur (<= 90 dagen).

Opgelet: omwille van de COVID 19 pandemie heeft de Europese Unie besloten om de Schengenvisumvertegenwoordiging voor de andere EU-lidstaten op te schorten.

Voor alle informatie betreffende visa lange duur voor Luxemburg kan u volgende website consulteren: www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration.

Aanvragers van visa C voor Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Denemarken of Zweden dienen dezelfde documenten voor te leggen zoals vermeld onder punt 3, uiteraard aangepast aan het land in kwestie.

Te Castries (Saint Lucia) wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (90 dagen maximum).

Ambassade de France 
Nelson Mandela Drive 
Castries  
Tel: + 1 758 455 6060 
Mail: visas.frenchembslu@gmail.com

Te Paramaribo (Suriname) wordt België vertegenwoordigd door Nederland voor de behandeling van visumaanvragen korte duur (90 dagen maximum).

Ambassade van Nederland 
Van Roseveltkade 5 
Paramaribo 
Tel: + 1 597 477 211 
Mail: prm-vs@minbuza.nl

De ambassade die een andere Schengenpartner vertegenwoordigt past zijn eigen regels toe betreffende de aflevering van visa korte duur.

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in vertegenwoordiging behandeld worden. Dit is afhankelijk van het vertegenwoordigingsakkoord dat afgesloten werd tussen België en de andere Schengenlidstaat in kwestie. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot onze vertegenwoordigingspartner of de Belgische Ambassade.

 
6. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen.

Jamaica 

Dr. Richard Gomes
Devon House East, Unit 28
28 Hope Road (ingang op Kingsway)
Kingston 10
Tel.: +1876 926 7161
Tel./Fax: +1876 968 0682

 

Suriname
Dr. Jasin Harold Mohammed Ashim 
Ashim Medisch Centrum 
Tel: +1 597 48 61 40 
Tel: +1 597 48 61 50 
Tel: +1 597 48 61 70 
Tel: +1 597 48 61 92 
Fax: 486192 
Mail: info@amcsur.com

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail: kingston@diplobel.fed.be.